Rätt kvalité för oss är...

Punktlighet kännetecknas av att vi håller utlovade tider för såväl möten som arbetsstart och slutfört arbete. Noggrannhet genom att vi utför ett yrkesmannamässigt arbete som kännetecknas av "rätt från början". Vi arbetar med ansvarskänsla, utför egen kontroll och lämnar arbetsplatsen välstädad. Kunden hålls välinformerad genom att i god tid tala om hur arbetet skall utföras samt när arbetet beräknas vara färdigt.

Givetvis rapporterar vi eventuella avvikelser. Kompetens sörjer vi för genom att ha såväl praktiskt som teoretiskt välutbildade medarbetare. Genom att utnyttja rätt person på rätt plats kan vi utföra de jobb vi åtar på ett problemlösande och yrkesskickligt sätt. Gott och ansvarsfullt uppträdande kännetecknas hos oss av ett välvårdat yttre och ett trevligt uppträdande.

Vi visar aktsamhet med kundens egendom och städar upp efter oss. Vi behandlar kunden så som vi själv vill bli behandlade. Flexibilitet åstadkommer vi genom att ställa upp på kundens önskemål på ett positivt sätt.

Vi vågar göra nya saker och utvecklar ständigt vår allsidighet. Vårt kontor är bemannat mellan kl. 07.00-16.00. Kretsloppsanpassat miljömedvetande kännetecknas hos oss av att vi gör miljöanpassade inköp och minimerar resursförbrukningen i alla verksamheter samt att vi källsorterar. Syftet är att i så liten grad, som den senast kända och beprövade tekniken möjliggör, tära på ändligas resurser, utan att äventyra ekonomisk stablitet i företaget.

Man som sågar i vägg
Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79