Reklamation

Vår ambiton är att allt skall bli rätt redan från början. Dock kan det i bland inträffa att något inte blir som du hade tänkt dig och då vill vi gärna reda ut detta direkt med dig.

Råkade något gå sönder när vi utförde vårt arbete hos dig eller blev du fakturerad fel belopp mot vad som var bestämt? Oavsett skälet har vi för avsikt att reda ut detta så fort som möjligt!

Därför vill vi att du gör en "anmälan av reklamation" och sänder till oss. Du kan sända den via brev eller fax samt komma förbi till vårt kontor och lämna den personligen.

Använd vårt formulär som du kan ladda ner via nedanstående länk eller kontakta oss så skickar vi ett formulär via fax, epost eller brev.

Våra rutiner

När din anmälan av reklamation är inkommen stämplas den med datum och därefter får ansvarig säljare i uppdrag att reda ut denna anmälan.

Därefter kommer denna person att ta kontakt med dig på det sätt som du önskat för att reda ut din anmälan.

När ni är överens dokumenteras detta hos oss vilket gör att du när som helst (under kontorstid) kan kontakta oss för att få reda på vad som skett med din anmälan vilket kan var allt i från att en kredit skall skickas till dig eller att vi skall besöka dig igen för att åtgärda något som blivit fel.

Patrik Sjögren AB -Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79