Brandtätning

En självklarhet om sunt förnuft får råda! Var sjunde sekund bryter det ut en brand någonstans i världen. På ett enda år innebär det ca 4 miljoner bränder, ca 15.000 offer, skadekostnader på 600 miljarder kronor och enorma följdskador. Trenden är stigande och kommer att fortsätta uppåt om inte förebyggande åtgärder vidtas.

Intyg

Intyg

Vår personal har genomgått utbildning om brandskyddsprodukter o.dyl hos HILTI.

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79