Allmänna bestämmelser

Privatpersoner använder "Allmänna bestämmelser "RO05" avseende entreprenadarbeten, exempelvis reperations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare". Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket och Byggentreprenörerna.

Faktura 10 dagar netto

Samtliga kunder som är privatperson faktureras enligt fakturamodellen. Faktura skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum.

Minimidebitering

Lägsta debitering i samband med utfört håltagningsarbete är 1875:- inkl. moms. I denna minimidebitering ingår etablering, transport, timtid, maskinhyra, slitage och förbrukningsmaterial.

Checklista

Det finns en del att tänka på vid beställning av håltagning och i synnerhet om man vill ha ett fast pris på arbetet.

Läs mer om checklistan

Hämta hem ett RO-formulär för privatkunder

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79