Allmänna bestämmelser

Företag som har avtal inom byggindustrin använder sig av AB04, AB-U 04 samt AFU99-HÅL. Övriga företag hänvisar vi också till samma "Allmänna bestämmelser". Om du tillhör denna kategorin ber vi dig be om dessa vid beställning.

Faktura 30 dagar netto

Samtliga kunder som är juridisk person faktureras enligt fakturamodellen. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Hålgruppen äger dock rätt att neka kredit efter kreditupplysning.

Minimidebitering

Lägsta debitering i samband med utfört håltagningsarbete är 1500:- exkl. moms. I denna minimidebitering ingår etablering, transport, timtid, maskinhyra, slitage och förbrukningsmaterial.

Checklista

Det finns en del att tänka på vid beställning av håltagning och i synnerhet om man vill ha ett fast pris på arbetet.

Läs mer om checklistan

Viktigt att veta

Om du inte vet vad "AB04" och "AB-U 04" innebär kan vi kort informera om att det reglerar t.ex. tvister som kan uppstå mellan beställare och leverantören.

Utöver detta innehåller det även information om vad som leverantörern förutsätter att beställaren tillhandahåller.

Hämta hem ett RO-formulär för privatkunder

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79