Upptag av vägg i lägenhet

I samband med ägarbyte av bostadsrätt är det numera väldigt vanligt att den nya ägaren väljer att öppna upp väggen mellan kök och vardagsrum. Detta framför allt för att få in mer ljus och rymd i lägenheten.

Upptaget är klart

Så här fint blir det när arbetet är slutfört!

Komplett arbete

Vi ombesörjer ett komplett arbete som innefattar allt från håltagning till avväxling och efterarbete såsom inputsning. Detta skapar en trygghet för beställaren som har en och samma part att diskutera med.

Många referensobjekt

Inom Helsingborgsområdet har vi snart gjort ett 100-tal lägenheter och vi har ett bra samarbete med bl.a. Riksbyggen och HSB.

Så här går vi tillväga

Kontakta oss per telefon eller mail och ge oss lite information om ditt projekt. Du kan då direkt få en fingervisning om vad ett sådant projekt kan kosta. Om du vill gå vidare bestämmer vi en tid för ett platsbesök. Därefter får du ett skriftligt anbud efter dina önskemål. Beräknad tidsåtgång är allt från 1 vecka till 2 veckor beroende på hur stor del av projektet du vill att vi skall ansvara för.

Pågående sågning av vägg

Sågning är utförd och balk skall läggas på plats!

Så här kan det se ut

Nedan ser du lite bilder på hur håltagningen går till.

Steg 1 i upptag

Provisorisk avväxling med byggstämp.

Steg 2 i uppdag

Väggen uppsågad och nedtagen.

Steg 3 i upptag

Betongbitarna väntar på uttransport.

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79