Checklista vid beställning

Det finns en del att tänka på vid beställning av håltagning och i synnerhet om man vill ha ett fast pris på arbetet. För att underlätta för oss samt för dig själv ber vi dig ha kontrollerat följande i förväg:

 1. Storlek på hålet samt antal hål som skall göras. Tänk på att vid borrning för t.ex. ventilation vill vi veta storleken på hålet och ej på ventilationsröret. Vår ordermottagare kan i många fall hjälpa dig att hitta rätt storlek på hålet, men ansvaret på rätt storlek vilar på dig som kund.
 2. I vilken typ av material skall håltagningen göras? Är det betong, tegel, siporex osv. Dessutom måste vi veta hur tjockt eller djupt materialet är som vi skall borra eller såga i.
 3. Vid borrning upp till Ø325 mm räcker det med 10A-ström, men vid större dimensioner samt vid all sågning krävs det minst 16A-ström. Observera dock att alla 3-faser måste vara kopplade samt att "nollan" och "jorden" är korrekt kopplade. Våra maskiner använder sig av den s.k. Europa-kontakten som är rund samt rödmålad.
 4. Våra maskiner kräver vattenkylning av det skärande verktyget varför vi måste ha tillgång till rinnande vatten. Vi kan koppla in oss på t.ex. din kran i köket. Våra håltagare har övergångar såsom ½", 3/4", grov eller fingängad, gardena eller klokoppling. Rinnande vatten samlar vi upp med våtsug och vi skyddar även med byggplast.
 5. Finns erfoderlig ström och vatten inom 25 meters avstånd från det tänkta arbetsområdet? Längre avstånd kan fungera beroende på maskinval och håltagningens omfattning.
 6. Om arbetet kommer att ske på högre höjd än 2 meter måste vi arbeta från godkänd byggställning eller lift. Denna kostnad ansvarar beställaren för.
 7. Var observant på att vi ej ansvarar för ev. avborrade/avsågade dolda installationer i väggar/valv.

Exempel på checklista

Nedan ser du ett exempel på checklista.

 1. 4 st. Ø125 mm för ventilation.
 2. Källarvägg 40 cm betong.
 3. Ström finns i pannrum.
 4. Vatten finns i tvättstuga.
 5. Ja.
 6. Nej.

Tid är pengar

För att spara tid är det bra om man har förberett för håltagaren innan han kommer. Du kan dra fram ström och vatten till arbetsområdet samt markera var på väggen eller golvet som håltagningen skall göras. Utöver detta kan du även ställa undan saker som ev. kan stå i vägen för håltagaren. Skydda gärna närliggande saker som du inte kan flytta. På så sätt sparar vår håltagare tid vilket är detsamma som sparade pengar för dig.

ROT-avdrag

Vår faktura är specificerad varför det klart och tydligt framgår vad som är arbetskostnad. I regel står arbetskostnaden för runt 50% av totalkostnaden för en håltagning.

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79