Rivning

Vi har stor erfarenhet av rivning och demontering! Vår personal är van med att arbeta med allt från små uppdrag i en enstaka lägenhet till att riva en större lagerhall.

Olika uppdrag

Uppdragen kan t.ex. gälla:

  • Lättrivning av innerväggar
  • Upptag av mattor
  • Golvslipning för borttag av limrester
  • Nedtag av undertak
  • Tungrivning med bilningsrobot

Konsultation och rådgivning

Kontakta oss för kostnadseffektiva lösningar! Det finns inga problem som inte går att lösa.

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79