ROT-avdrag

ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell håltagare för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen gäller från och med den 8 december 2008 och tillåter att du drar av 50% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50.000:- per år.

Fler i hushållet, större avdrag

Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100.000:- (2x50.000:-) per år.

From. den 1 juli 2009 gäller följande

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Det här är det enda sättet att få skattereduktion för husarbeten. Du kan alltså inte få skattereduktion i efterhand om du betalar hela arbetskostnaden efter den 1 juli 2009. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden.

Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut. Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Inget lägsta belopp

Den lägsta beloppsgränsningen för att kunna få skattelättnad försvinner. Det gör också den tidigare begränsningen att kunna anlita ett eget eller närstående företag.

Varför måste vi som entreprenör vara försiktig?

Som utförande part är vi den part som kommer att få ta risken med att ligga ute med pengar. Det finns många fallgropar och mer om detta kan du läsa i detta tidningsurklipp. Klicka på bilden!

Skriftligt avtal

Samtliga beställningar måste bekräftas med ett skriftligt avtal. Avtalet skall innehålla uppgifter från dig såsom fullständigt namn, personnummer samt fakturaadress. Utöver detta krävs förståss även fullständiga uppgifter om fastighetens/husets beteckning. Med anledning av detta uppmanar vi dig som kund att vara ute i god tid med din beställning så att det skriftliga avtalet hinner komma oss tillhanda.

Intyg om husarbete från Skatteverket

För att vi ska vara säkra på att du har utrymme kvar som vi kan nyttja för ditt arbete måste du ha ett färskt intyg från Skatteverket. Det kan du få genom att ringa till dessa och be dom sända hem ett intyg till dig eller själv hämta hem ett från deras hemsida med hjälp av E-legitimation.

Hämta hem ett intyg från Skatteverkets hemsida

Exempel på faktura

Kundens preliminära skattereduktion är 50% av arbetskostnaden i detta exempel 1.600 kronor jämte mervärdesskatt vilket ge totalt 2.000 kronor. Kunden betalar således resterande belopp som i detta exempel blir 4.750 kronor.

För det fall Skatteverket efter begäran från utföraren inte medger (helt eller delvis) utbetalning äger utföraren rätt att omgående fakturera kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning skall erläggas till utföraren inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.

  • Arbetskostnad 3.200:-
  • Slitagekostnad 1.250:-
  • Maskinhyra 250:-
  • Resor/etablering 700:-
  • Mervärdesskatt 1.350:-
  • SUMMA 6.750:-
  • Avgår skattereduktion 2.000:-
  • ATT BETALA 4.750:-

Länkar

Läs mer om ROT-avdraget på Regeringens hemsida

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida

Patrik Sjögren AB - Bjuvsleden 12 - 253 56 Mörarp 042-16 22 79